Litteratur

Lövstabruk- ej sin like i hela riket

Utgiven 2011 förf: Louis de Geer, Marie Nisser, Viveka hoff, Karl-Johan Eklund, Håkan Liby, Eva Nyströn, Laila Österlund, Åsa Henningsson, Mikael Ahlund, Göran Blomberg, Sven Ahlbäck, Ann-Charlotte ljungholm, Lars-Erik Berglund
Pris 195:- hos Stiftelsen Leufsta 0294-310 97

En liten bok om Lövstabruk- Nyhet 2018!

Boken är på 112 sidor och rikligt illustrerad. Samtliga essäer publiceras på svenska, engelska, tyska
och franska, till glädje för alla de turister som besöker eller avser att besöka Lövstabruk. Boken är
utgiven av Föreningen Leufsta & Cahmanorgelns Vänner och kostar 100 kr Försäljningen inleds vid
julmarknaden i Lövstabruk den 9 december. Vidare information från: info@leufsta.se

Ny bok om Lövstabruk (003)

ANFÄLT, Tomas
Charles de Geer och medicinen.
Ur: Nordisk medicinhistorisk årsbok. 1988. S. 75-84.

DAHLGREN, E. W.
Kolböndernas sammansvärjning vid Lövsta 1718.
Ur: Med hammare och fackla. 2. 1930. S. 1-20.

DOUHAN, Bernt
Bruk i Uppland : rapport från Stiftelsen Leufsta. 1990. – 333 s. : ill. – (Skrifter från Dannemora bergslag ; 1). Ncab

EDLING, Barbro
Leufsta bruk : brukets historia. Leufsta bruks herrgårdar och brukskyrkor, bruksbebyggelse i Leufsta bruk. 1981. – 93 s. : ill. – (Kompendium/Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Bruksseminariet ; 5). Upl Ncabz Lövstabruk

GAD, Helge
Socknen med skördar och järn : krönika om Österlövsta och Leufsta bruk.
Ur: Upsala nya tidnings julnummer. 1947. S. 12-16 : ill.

GODEAU, Joel
Baronernas Leufsta : om brukslivet i norra Uppland på baronernas tid. 2 uppl. 1966. – 410 s. : ill. Ncabz Leufsta/T

LÄNDELL, Hans
Kolet till Leufsta : arbetskraft och kolförsörjning vid Leufsta bruk 1826-1926 – en omlandsstudie.
Ur: Uppland : årsbok. 1981. S. 75-101.

LÖVSTABRUK : en guide till herrgårdens och brukets historia. Av Tomas Anfält m. fl. Ny utg. 1993. – 48 s. : ill. Ncabz Lövstabruk

NORDIN, Torgny
Här lades grunden till det moderna Sverige.
Ur: Populär historia. 1994. S. 8-13.

SELLING, Gösta
De tre herrgårdarna på Leufsta.
Ur: Uppland : årsbok. 1980. S. 41-78.

THÖRNVALL, Folke
Leufsta : ett gammalt upplandsbruk. 2. uppl. 1986. – 320 s. : ill. Ncabz Lövstabruk/T

125 GAMLA DANSLÅTAR från Leufsta bruk och trakten närmast däromkring. 1991. – 125 s. : ill. Xu

UNNERBÄCK , Axel , Karl Johan Eklund m fl
Johan Niclas Cahman och orgeln i Leufsta bruk | Leufsta & Cahmanorgelns Vänner .Utgiven 2016
Säljs i Lövstabruk via http://www.leufstabruksarkiv.se/bygderad/