• Leufsta Herrgård

Leufsta Herrgårds historia

Dagens herrgård uppfördes (liksom det övriga bruket) efter rysshärjningarna 1719 och stod klar på 1730-talet. Den uppfördes med  flyglar innanför borggårdsstaketet i lövstasmitt järn. Huvudbyggnadens bottenvåning inreddes med matsal, samt förmak. Övervåningen med sovrum. Flyglarna inreddes till gästrum- och köksflygel. Två paviljonger mot vattnet inreddes till naturaliekabinett och bibliotek. På borggården finns också rundhusflyglarna som fungerade som personalbostäder samt förråd. På 1750 talet anlitades Jean Eric Rehn att rita byggnader och inredningar till herrgården.

Herrgården har ägts av familjen De Geer sedan 1600-talet fram till 1986 då den överläts till en stiftelse. 1997 övergick herrgården i Statens Fastighetsverks ägo och Stiftelsen Leufsta driver verksamheten och driften.

På guidade turer i  herrgården visas salonger, den eleganta matsalen, sekelskiftesbiblioteket, det gamla herrgårdsköket samt övervåningens festsal och sovgemak. Även konserter, bröllop och utställningar arrangeras i herrgården.
Se visningar i menyn

Se kommande visningar här