Projektet syftar till att stärka intresset, kunskapsöverföringen och samarbetet kring lokala
och regionala råvaror och mattraditioner med utgångspunkt från Lövstabruks kulturmiljö,
med målsättningen att skapa en säljbar produkt i form av ett måltidsevenemang.
Måltidsevenemanget utgår från en regional kokbok från 1700-talet som återfunnits i Leufsta
Bruksarkiv.

Ansökan har beviljats av: 

Läs mer:

Ansökan_Måltidsprodukt kort

MÅLTID LEUFSTA_PROJEKTSAMMANFATTNING