Leufsta & Cahmanorgelns Vänner

Om föreningen

Föreningen Leufsta & och Cahmanorgelns vänner har bildats för att vårda vårt finaste arv från den svenska järnhanteringens och brukskulturens storhetstid – Lövstabruk i norra Uppland med dess Cahmanorgel.

När bruket återuppbyggdes efter rysshärjningarna 1719 fick kyrkan en orgel signerad Johan Niclas Cahman – en riktig statussymbol. Med sitt originalverk från 1728 är den ett av Sveriges värdefullaste historiska instrument.

Föreningen vårdar och sprider kunskap om bruket och orgeln genom bland annat konserter och utgivning av böcker och CD.

Läs mer

Läs mer om Leufsta & Cahmanorgelns Vänner på www.leufstacahman.com