Rapporter

Slutrapport från vårt LBU-projekt

Lövstabruk har en lång park -och trädgårdshistoria och parkturismen är en ökande turism. Vi såg potential att nå en ny målgrupp av trädgårdsintresserade.

Vidare behövs kontinuerlig utveckling av attraktionerna, särskilt barnaktiviteter. Nya produkter i bruket efterfrågas och ökad och förnyad marknadsföring krävs för att kunna växa som besöksmål .

Slurapport Bygdecheck, drama